nl
MENÜ

Over Arlagården®

Arlagården®– een sterk verkoopargument

Arlagården® is de garantie dat alle melkproducenten van Arla voldoen aan bepaalde normen op het gebied van de voedselveiligheid, de bescherming van dieren en milieu en de kwaliteit van de melk. Als onderdeel van de commercialiseringsstrategie draagt het eigen kwaliteitsborgingsprogramma van Arla ertoe bij dat de consumenten de merken en producten van Arla Foods vertrouwen en deze met een gerust geweten consumeren. De hele marketing van Arla Foods is gebaseerd op het concept "Een beetje dichter bij de natuur". Door de naleving van de Arlagården®-criteria dragen de melkproducenten van Arla verregaand tot de geloofwaardigheid van dit concept bij. Met name voor de internationale activiteiten van Arla bieden de criteria van Arlagården® en het documenteren ervan enorme concurrentievoordelen. Dankzij Arlagården® kan Arla Foods immers op markten doordringen waarop dat zonder de invoering van het kwaliteitsborgingsprogramma onmogelijk zou zijn geweest, bijvoorbeeld bij de samenwerkingsverbanden in China. Elke klant van Arla Foods heeft belangrijke verzoeken en eisen waaraan met Arlagården® tegemoet moet worden gekomen. Met Arlagården® wil Arla Foods voorkomen dat individuele klanten de naleving van hun eigen kwaliteitsprogramma's opleggen.

Arlagården® biedt veel voordelen voor melkproducenten

Door aan de criteria van het Arlagården®-kwaliteitsprogramma te voldoen, kan de melkproducent er zeker van zijn dat ook onaangekondigde cross-compliance-controles positief verlopen. Bovendien wordt eenArlagården®-gecertificeerd bedrijf automatisch door het Duits melkkwaliteitsbeheersysteem QM-Milch erkend.

Met het eigen kwaliteitsborgingsprogramma van Arla moet ook een zogenaamd audittoerisme in de bedrijven van Arla's melkproducenten worden vermeden. Het programma dekt immers al het grootste deel van de door andere kwaliteitsprogramma's voor speciale melk vastgelegde criteria af of vermindert de kosten van dergelijke controles.

Arlagården® is een gids voor goede landbouwpraktijken. Aan de melkproducent wordt aanbevolen de arbeids- en bedrijfsprocessen in zijn bedrijf te documenteren, zodat bij onverwachte gebeurtenissen snel kan worden gereageerd en de exploitatie verzekerd blijft.

Bij de naleving van het Arlagården®-kwaliteitsprogramma krijgt de landbouwer een Arla-bord, dat de kwaliteit van de op zijn boerderij geproduceerde melk erkent en hem voor de buitenwereld duidelijk onderscheidt.

Leden van Arla hebben tot invoering van Arlagården® beslist

De Vergadering van Vertegenwoordigers van Arla heeft ongeveer tien jaar geleden met grote meerderheid de algemene invoering van het eigen kwaliteitsprogramma van Arla besloten. De inhoud van Arlagården® werd in samenwerking met de leden van Arla Foods ontwikkeld en stelt de basis van de melkproductie veilig.

Arlagården® is een bijzonder sterk element voor de uitmuntendheid van het bedrijf, het imago, de melkkwaliteit en de voedselveiligheid en het vergemakkelijkt de toegang tot klanten en consumenten over de hele wereld. Dit alles vindt zijn oorsprong in het dagelijkse werk van de melkproducenten van Arla en de goede landbouwpraktijken op de bedrijven. Daarom moet Arlagården® worden gezien als een investering op lange termijn in een duurzaam commercialiseringsbeleid dat een maximale waarde voor de eigenaren van Arla Foods wil genereren.